Schrijfoefeningen bovenbouw

Veel leerkrachten vinden het moeilijk om een leuke les handschriftvaardigheid voor de Bovenbouw te bedenken. Hun leerlingen kunnen al schrijven en om ze dan nog te motiveren is lastig. Vooral nu er zoveel met het toetsenbord gedaan kan worden. Ook het ‘waarom nog handschrijven?’ is niet altijd even duidelijk voor leraar en leerling. Daarom is kaart 51 met de redenen om dóór te gaan met het handschrijven – in de kinderversie – bijgevoegd. Op kaart 00+ is de inhoudsopgave te vinden.

Doel

In deze serie proberen we de motorische vaardigheid van de schrijfbeweging te onderhouden of te vergroten. Dat geeft veel plezier en ongemerkt wordt de hersenactiviteit geprikkeld en het handschrift verbeterd. Tegelijkertijd wordt er aandacht aan de leesbaarheid en de verzorging van het schrijfproduct besteed.
Het geven van zelfvertrouwen aan de leerling is een nevendoel. Elke kaart kan door iedere leerling gemaakt worden en elke uitvoering is goed! De leerlingen leren door de vele uitvoeringen die ze zien, dat anders niet beter of slechter hoeft te betekenen. Geniet van de diversiteit.