Schrijven aan SInterklaas

Opdracht aan de kinderen:

Schrijf een “creatief-brief” aan Sinterklaas en win een prijs!
Opdracht leerkracht: kinderen begeleiden bij fijn motorische oefeningen en het schrijven van een creatief-brief.
Het project bestaat uit 3 onderdelen:
* individuele schrijfoefeningen, evt. klassikaal en/of in groepsverband
* werken met verschillend materiaal
* het schrijven van de brief

Uitleg:

Bij dit project gaat het om het opdoen van schrijfervaring, het ontwikkelen van de creativiteit en het opstellen van een brief. Daarvoor is oefening nodig. “De creatief-brief” zal het resultaat worden van de 3 onderdelen. Voor de kinderen is het een uitdaging zoveel als mogelijk zelf te ontdekken wat zij nodig hebben, te beginnen bij de individuele schrijfoefeningen. (2)

Om te zorgen dat de voorbereidingstijd niet ten koste gaat van leervakken, kunnen de oefeningen (1 t/m 8, met uitzondering van 2) plaatsvinden tijdens de taallessen en ‘werken met verschillend materiaal’ (2) tijdens de creatieve lessen.
Om het project werkbaar te maken voor de groepen 3 t/m 8 zullen de oefeningen aangepast moeten worden aan de leeftijd. Ik laat het aan de creativiteit van de leerkracht over om oefeningen te kiezen die bij de leeftijd van de leerlingen passen.