Grafologie

Een grafologisch onderzoek is voor iedereen die geïnteresseerd is in zijn persoonlijke en innerlijke groei. Een ontmoeting met je zelf en een ontmoeting met de ander. Het kan een effectieve handreiking zijn voor jonge mensen die zich onzeker voelen ten opzichte van hun loopbaan en voor mensen die bijvoorbeeld na hun pensionering verborgen talenten willen ontdekken.

Wat doet een grafoloog?

Om te beginnen, een grafoloog voorspelt nooit! Uit het handschrift worden gedrags- en karaktereigenschappen geanalyseerd. In het beeld dat geschetst wordt kun je denken aan de mate van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheidsbesef. Uit de interactie met anderen komt de betrouwbaarheid naar voren, de overtuigingskracht en de leidinggevende capaciteiten. In het emotionele en intellectuele proces kun je de stressbestendigheid zien, het organisatievermogen, het kritisch inzicht, en de creativiteit. Kortom, er ontstaat een rake typering van de persoonlijkheid.

Werkwijze

Om het handschrift te analyseren ontmoet de grafoloog de persoon in kwestie niet. Het handschrift wordt toegestuurd. De handgeschreven brief moet aan een aantal voorwaarden voldoen: schrijven met een vulpen of ballpoint, geen fineliner; A4 papier zonder lijntjes; de tekst opstellen als een brief met aanhef en voorzien van datum en handtekening.

De gegevens die nodig zijn: leeftijd, nationaliteit, links- of rechtshandig, man of vrouw en opleiding of laatste functie.

orde van grafologenTarief

Handschriftanalyse met mondelinge toelichting €150,-