Mindfulness training: ‘Aandacht werkt’ voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Mindfulness kan op vele manieren uitgelegd worden. Het is een methode die je leert optimaal aanwezig en aandachtig te zijn. Het lijkt zo simpel: beleef de eerste hap van een maaltijd, elke dag weer, met volle aandacht. Daarbij gebruik je dus al je zintuigen en oordeel je niet. De training ‘Aandacht werkt’ is speciaal ontwikkeld door Eline Snel van de Academie voor Mindfulness Teaching te Amersfoort. De training is geschikt voor kinderen met en zonder diagnose ADHD, ADD of PDD-NOS. De 8-weekse training kan gegeven worden op school, thuis, in het ziekenhuis of tijdens de buitenschoolse opvang (BSO).

Wat leert het kind?

Op een speelse, eenvoudige en effectieve manier leren de kinderen stilzitten en opmerkzaam te zijn. Ze krijgen inzicht in de eigen persoon (gevoelens, gedachten, hindernissen/obstakels) en ontdekken dat je niet zomaar op alles hoeft te reageren. Ook leren ze gevoelens toe te laten in plaats van weg te drukken. Het begint allemaal met oefenen in bewuste, niet-oordelende aandacht. Dat is waar het om gaat.

Effecten

Door rust in hoofd, lijf en leden verbeteren concentratie en leerprestatie. Het zelfvertrouwen en veerkracht nemen toe. Kinderen leren omgaan met “stormen en regenbuien” in hun binnenwereld en te oefenen met de stopknop van de piekerfabriek. Ze worden vriendelijker voor zichzelf en anderen, en het pestgedrag neemt af.

Werkwijze

Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats met ouder en kind. Een vragenlijst wordt vooraf thuis ingevuld en het boekje ‘Stilzitten als een kikker’ met CD wordt eveneens vooraf aangeschaft (www.bol.com €19,50). De kinderen krijgen verder een werkboekje mee met opdrachtjes. Na elke les ontvangt de ouder per email een kort verslag van de inhoud van die les en welke oefening op de CD dagelijks geoefend gaat worden, het liefst met de ouder.

Training

De training wordt in groepsverband gegeven en duurt 50 min. Het is belangrijk dat de kinderen alle 8 bijeenkomsten volgen want er zit een opbouw in de lessen. “Aandacht werkt” kan gegeven worden op scholen van het basisonderwijs en speciaal onderwijs, instellingen, ziekenhuizen en in de eigen praktijk.

Afronding

Na de 8 bijeenkomsten volgt een persoonlijk oudergesprek. Besproken wordt hoe het thuis en op school gaat.

Tarief

“Aandacht werkt”, 8 bijeenkomsten, €250,-

De training komt niet in aanmerking voor vergoeding van verzekeraars.

Neem contact op met de praktijk SchrijvenEnzo om je aan te melden.