Opleiding Schrijf Pedagogische Hulp (SPH)

Het Instituut Haenen-van der Hout leidt leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs op om de signalen in het handschrift te ontdekken die informatie geven waarom het schrijven niet wil lukken. De opleiding “Handschrift Signalen” is een 1 jarige opleiding bestaande uit 6 bijeenkomsten met een praktisch en een theoretisch gedeelte. De lessen worden gegeven op zaterdagen in Hogeschool Domstad te Utrecht. Het instituut heeft ruim 25 jaar ervaring met het helpen van kinderen het handschrift te verbeteren.

Charlotte Servatius is docent voor het theoretisch gedeelte van de opleiding.

Kijk voor meer informatie naar de site: www.schrijfpedagogischehulp.nl of neem contact op met SchrijvenEnZo.