Leren schrijven kent vele voordelen…

Schrijven is niet alleen goed voor de taalontwikkeling, het ondersteunt het geheugen bij de leervakken en het helpt bij het aanleren van sociale vaardigheden. Als een kind goed kan schrijven neemt het zelfvertrouwen toe waardoor de schoolprestaties ook verbeteren. Schrijven is net als lopen, fietsen en zwemmen. Hoe meer je oefent des te vloeiender de bewegingen, maar je moet de beweging er wel inhouden. Schrijven geeft ook rust en orde in het drukke hoofd wat ook een gunstig effect heeft op het gedrag. Er zijn nog steeds kinderen die graag een dagboekje bijhouden. Waarom? Omdat ze daarin hun emotie kwijt kunnen. Schrijven doe je immers met hand, hart en hoofd.

Waarom moeten kinderen blijven schrijven?

Computers en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en in het onderwijs. Steeds vaker grijpt een leerling naar het toetsenbord. Typen is vooruitgang en schrijven is ouderwets wordt dan gezegd, maar is dat wel zo?

Typen is een heel andere vaardigheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bij kinderen die schrijven een grotere hersenactiviteit gemeten wordt. Zij kunnen beter dingen onthouden en hebben een betere concentratie dan kinderen die typen. Daarnaast blijkt dat kinderen die opstellen op school typen een minder grote woordenschat hebben en vaker achterlopen in hun ontwikkeling dan kinderen die hun opstellen met de hand schrijven. Je hoeft het typen niet te laten, maar je kunt wel blijven schrijven.

Schrijven activeert het gebied van Broca, het gebied dat verbonden is met spraak en taal.

Schrijven is belangrijk voor de leesontwikkeling van kinderen.

Manfred SpitzerDuitse psychiater

Schrijven is meer dan alleen letters overbrengen op papier.
Opeenvolgende vingerbewegingen activeren grotere hersengebieden met betrekking tot denken, taal en werkgeheugen.

Virginia Berninger Professor aan de universiteit in Washington

Typen is een andere vaardigheid en de hand is het uitdrukkingsmiddel van gevoelens en dit heeft gevolgen voor het leren en het geheugen. Schrijven doe je immers met hand, hoofd en hart!

Wally van Grunsven orthodidact die samen met kinderneuroloog Charles Njiokiktjien onderzoek doet naar handschriftontwikkeling